ūüĎ∑‚Äć Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet¬†verdwijnen.ūüĎč
Willems -  Familienaam Willems -  marmietje

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Betekenis van de naam Willems

Een eerste  mogelijkheid is  dat Wullus een vereenvoudigde spelling is van het woord “ wulhuus “, West-Vlaams  voor wolhuis, een huis waar wol bewerkt of verkocht werd. In 1277 kwam in Ieper namelijk de naam Catharina Wulhuus voor . Later echter vinden we die naam niet meer terug.

De afkortingen 'Wil' en 'Wille' deden dan familienamen ontstaan als ' Willen' en Willes'. Deze laatste zijn patroniemen, d.w.z. familienamen die afgeleid zijn van de voornaam van de vader.
In de provincie West-Vlaanderen deed zich vanaf de dertiende eeuw een rondingsproces voor , waardoor ' i ' u 'werd. Zo werd bijvoorbeeld de naam 'Deriddere ' Deruddere ', Vandepitte - Vandeputte , ....
De variant " wille " naast " wulle " kan ook te verklaren zijn door de lipmedeklinkers  zoals wippen  - wuppen , Flippe (Filip) -Fluppe , wiwater - wuwater , pit - put ,enz.
Zo zou de naam Wullus ontstaan zijn uit de naam Willems, eveneens na " ronding " van de i tot u , en door overgang van de uitgang -ens tot -us.'Wille' werd dus 'Wulle'.
De evolutie zou dus geweest zijn: Willems - Wullems – Wullens - Wullus met de varianten  – Wullen – Wulles - Wullins

Betekenis: vriend van het woud.

Aantal Willems in Belgie is momenteel 186